ติตต่อเรา

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับการบริการ หรือแจ้งข้อร้องเรียน ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลได้ เพียงท่านกรอกข้อร้องเรียงข้างล่างนี้

แผนที่โรงพยาบาล

ที่อยู่ของโรงพยาบาล : 138 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

เบอร์ติดต่อ

073-291166
073-291023

หากต้องการติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ทางเพจของโรงพยาบาล