ระบบจองห้องประชุม

ธันวาคม 2562 วันนี้

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

ประชุม PNC ..

เรื่อง : ประชุม PNC

วันที่ : 12 ธ.ค. 2562 ถึง 12 ธ.ค. 2562

เวลา : 10:00:00 - 12:00:00 น.

ผู้เข้าประชุม : 10 คน

ผู้จอง : Ijlalhsm

แผนก: เวชปฏิบัติ

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
ประชุม PCT..

เรื่อง : ประชุม PCT

วันที่ : 12 ธ.ค. 2562 ถึง 12 ธ.ค. 2562

เวลา : 13:00:00 - 16:00:00 น.

ผู้เข้าประชุม : 20 คน

ผู้จอง : Ijlalhsm

แผนก: LR-NS ห้องคลอด

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
ห้องประชุม :ห้องประชุมดาหลา
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ @ 2015